משפחתוני המועצה הם מסגרת חינוכית לגיל הרך (גילאי שישה חודשים עד שנתיים ועשרה חודשים) המיועדת לילדי אמהות עובדות. אגף הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל 6 משפחתונים ביישובי המועצה: בית עוזיאל, יציץ, מצליח ורמות מאיר.  המטפלות במשפחתונים עוברות הסמכות ונמצאות בפיקוח של רכזת המשפחתונים.

שעות הפעילות
ימים א'-ה', 7:00-16:30

חשוב לדעת - במסגרת שיש בה רישום עודף, בחירת הילדים תהיה בהתאם לנוהל ועדות קבלה.

תוכלו לקבל עוד מידע בנושאים: רישום למשפחתונים, תשלום דמי רישום ומקדמה, גילאי הרישום ועוד, באתר של משרד הכלכלה והתעשייה - אפשר גם ללחוץ כאן ולעבור ישירות לאתר

הרישום יתקיים מיום 14.02.2024 (ה' באדר א', תשפ"ד) ועד יום 05.03.2024 (כה' באדר א', תשפ"ד)

פרטי התקשרות

רינת חמיש
עו"ס משפחות בישובים: עזריה, גני יוחנן. רכזת משפחתונים, עו"ס לסדרי דין
08-9274551
 
1
פרטי הילד/ה
2
פרטי הורה
3
צירוף קבצים
4
הצהרת הורה
5
תשלום

לפני שנתחיל ברישום, התהליך יכול לארוך מספר דקות. כדאי להכין מראש את המסמכים הבאים:
1. צילום תעודות זהות + ספח של שני בני הזוג.
2. שכירים - אחד מתלושי המשכורת נובמבר-דצמבר 2023. אם אחד מבני הזוג בחופשת לידה יש לצרף שני תלושי שכר מהתקופה שלפני היציאה לחופשה.
עצמאים - אישור שומת מס לשנת 2022 של שני בני הזוג. 
3. אישורים רפואיים (במידת צורך)
4. אישור אבטלה (מביטוח לאומי), מחלה, נכות וכו' (במידת צורך)
במידה ולא יצורפו כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 05/03/2024 הבקשה לא תטופל. 

האם הנכם (חובה) שדה חובה

אם כן, יש לפרט

אם כן, יש לפרט

 

 

 


 

פרטי הורה 1

 

 

ילדים במשפחה מתחת לגיל 18
שם הילד/התאריך לידה

במידה והאם בחופשת לידה יש לצרף 2 תלושים מלפני היציאה לחופשה.

הריני מצהיר/ה כי מסרתי פרטים על כל בעיה רפואית כלשהי על הילד/ה המועמד/ת למשפחתון (חובה) שדה חובה

תנאים בסיסיים לקבלה למשפחתון:

ידוע לי כי טופס הרישום הינו בעל תוקף אך ורק בצרוף מסמכים המאמתים את הנתונים הרשומים.

לא יבוצע רישום ללא תשלום דמי רישום על סך 133 ש"ח. דמי ההרשמה אינם מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה על ידי ההורים - מכל סיבה שהיא.

במידה ולא יצורפו כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 05/03/2024 הבקשה לא תטופל.

אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרנו הינם נכונים ומדויקים.


Browser not supported

שם המוצר/שירותמחירכמות
רישום למשפחתונים לשנת תשפ"ה133.00 ₪
סה"כ לתשלום0