משפחתון הינו מסגרת חינוכית לגיל הרך (שישה חודשים עד שנתיים ועשרה חודשים) המיועדת לילדי אמהות עובדות. מחלקת הרווחה מפעילה כיום 6 משפחתונים בישובים: בית עוזיאל, יציץ, מצליח ורמות מאיר. המשפחתונים מופעלים ע"י מטפלות מוסמכות בפיקוח רכזת משפחתונים. במסגרת שיש בה רישום עודף, בחירת הילדים תהיה בהתאם לנוהל ועדות קבלה. 

שעות הפעילות
ימים א'-ה', 7:00-16:30

לפרטים נוספים בנושא רישום למעונות יום ומשפחתונים, תשלום דמי רישום ומקדמה, גילאי הרישום ועוד, ניתן להיכנס לאתר של משרד הכלכלה והתעשייה לקישור לחצו כאן

ההרשמה תתקיים באתר המועצה החל מיום 1.2.2023, י' בשבט תשפ"ג ועד יום 21.2.2023, ל' בשבט תשפ"ג

פרטי התקשרות

רינת חמיש
עו"ס משפחות בישובים: עזריה, רמות מאיר, גני יוחנן. רכזת משפחתונים, עו"ס לסדרי דין
08-9274551
 
לתשומת ליבכם,
במידה והאם בחופשת לידה נא לצרף תלוש שכר חודש מלפני הלידה.
טפסים שלא ימולאו במלואן כולל תלושי שכר /שומת מס שנת 2021 ,של שני בני הזוג לא יטופלו.
 
תם הזמן למילוי טופס זה.