רכזות שלוחת נוף-איילון - שעלבים:
יפעת זיו - 050-3400526

לביטולים ושינויים בנושא חוגי העשרה, מחול ומוסיקה יש לשלוח מייל

שירה מנשה
מנהלת החוגים
08-9274007

לביטולים ושינויים בנושא חוגי ספורט יש לשלוח מייל

חן גורלניק רדיע
מנהלת מדור הספורט ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005