אודות הוועדה

תפקידיה של הועדה הינם ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - רונית ויתקון ברקאי

מרכז הוועדה מטעם המועצה - יניר שמולביץ

חברי הוועדה - דרורה בלגה, אלעד לוי , גד איצקוביץ', מנהל היחידה הסביבתית, דמוזה זרתהון (נציגת השר), ליעד דרי חרמון (משמר דוד), דוד כץ (רמות מאיר), נדב גופר (נציג עמותת צעד ירוק), יוסי בסעד (עזריה)

דבר יו"ר הוועדה

"הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים, היכן שכולנו חולקים עניין משותף. זהו הדבר האחד שכולנו חולקים " (ליידי בירד ג'ונסון)
המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.  
הועדה לאיכות הסביבה מחויבת למשימה זו. 
אני רואה חשיבות בהידוק הקשר בין הועדה לבין פסיפס הקהילות המרכיב את המועצה, דלת הועדה פתוחה בפני כל הרוצה לקחת חלק במשימתנו.

בברכה,
רונית ויתקון – ברקאי,
יו"ר הועדה

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 26 16/11/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 25 07/09/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 24 19/01/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 23 06/10/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 22 19/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 21 15/03/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 20 27/01/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 19 23/12/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 18 21/10/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 17 03/07/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 16 06/05/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 15 15/01/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 14 28/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 13 09/09/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 12 12/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 11 04/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 10 13/11/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 9 14/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 8 26/09/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 7 09/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 21/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 16/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 09/09/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 25/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 17/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 03/03/2014 מן המניין