אודות הוועדה

תפקידיה של הועדה הינם ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - רונית ויתקון ברקאי

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - נופר עופר ששון

חברי הוועדה - שרי קורן-גור, ארז אוסישקין, גלית הופמן, נופר עופר ששון – מנהלת היחידה הסביבתית, נדב גופר (גזר, נציג עמותת צעד ירוק), ענת איכר שהם (בית חשמונאי).

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 26 16/11/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 25 07/09/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 24 19/01/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 23 06/10/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 22 19/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 21 15/03/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 20 27/01/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 19 23/12/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 18 21/10/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 17 03/07/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 16 06/05/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 15 15/01/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 14 28/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 13 09/09/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 12 12/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 11 04/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 10 13/11/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 9 14/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 8 26/09/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 7 09/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 21/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 16/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 09/09/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 25/02/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 17/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 03/03/2014 מן המניין