1
פרטים אישיים
2
פרטי הילד/ה

פרטי ההורים * שדה חובה
שם הורהעיסוקטל' סלולרי

 

 

התפתחות

האם מהלך ההריון היה תקין? * שדה חובה

רגשי - חברתי

סמן - עם מי מעדיף ילדכם לשחק? * שדה חובה

התארגנות

שפה והבנה

תחושה ותנועה

למידה

האם לדעתכם הילד מודע/ מתוסכל בגלל קשיים בלימודים? * שדה חובה

סיכום

תודה על שיתוף הפעולה!