למורה שלום רב,
כחלק מתהליך איסוף הנתונים אודות תפקודו של הילד במסגרת הבית ספרית, ועל מנת שנוכל לתת לילד ולמשפחתו את השירות הטוב ביותר, נודה לך על מילוי שאלון זה.
השאלון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לשני המינים.
עם קבלת הילד לטפול במשכל, נשמח להיות איתך בקשר שוטף.

תודה על שיתוף הפעולה,
צוות משכל - מרכז טיפולי חינוכי בקהילה
אגף החינוך - מועצה אזורית גזר.

האם ההתנהגויות המפורטות בהמשך באות לידי ביטוי במהלך יום הלימודים? * שדה חובה
הבנת הנשמע * שדה חובה

הרגלי עבודתו של הילד:

הילד מוסח בקלות בעבודה פרטנית * שדה חובה
הילד מוסח בקלות בעבודה קבוצתית * שדה חובה
הילד מתקשה להתחיל/ לסיים מטלות * שדה חובה
הילד איטי ביחס לאחרים * שדה חובה
הילד זקוק להבניה והנחיה בעבודתו * שדה חובה
האם הילד מקיים מעברים ביעילות (בין פעילויות, בין שלבים במשימה וכד') * שדה חובה
הילד מפריע לעצמו ולסובבים אותו * שדה חובה
האם הילד מארגן את הציוד בסביבתו באופן יעיל * שדה חובה
האם הילד מגיע עם הציוד הנחוץ * שדה חובה
פועל ביעילות במשימה רב שלבית (מבין את ההוראה, משתמש נכון בציוד המתאים, מתכנן ביעילות את הזמן, בודק את עצמו וכו'). * שדה חובה
מכין שיעורי בית ומטלות אחרות * שדה חובה

תפקוד התלמיד במיומנויות יסוד :

קריאה

מדויקת, שוטפת, מוטעמת * שדה חובה
קצב הקריאה * שדה חובה
שליטה באבני יסוד * שדה חובה
הפקת משמעות מטקסט * שדה חובה
הבנת הוראות ומטלות * שדה חובה

הבעה בעל פה

תקינות לשונית * שדה חובה
ניסוח תחבירי * שדה חובה
עושר שפתי * שדה חובה
יכולת הבעת רעיונות * שדה חובה
שטף דיבור * שדה חובה
מובנות דיבור * שדה חובה

כתיבה ידנית

קריאות כתב היד * שדה חובה
ארגון הכתיבה במרחב הדף (כותרת, רווחים, התייחסות לשורות ושולים וכו') * שדה חובה
שטף הכתיבה * שדה חובה
שימוש עקבי באותיות דפוס/כתב * שדה חובה
קצב הכתיבה * שדה חובה

הבעה בכתב

תקינות לשונית ועושר שפתי * שדה חובה
כתיבה לפי מוסכמות: שגיאות כתיב שימוש בסימני פיסוק * שדה חובה
ארגון הרעיונות לפי רצף מתאים * שדה חובה
ניסוח תחבירי * שדה חובה
יכולת הבעת רעיונות * שדה חובה

מתמטיקה

תפקוד התלמיד ביחס לרמת הכיתה: * שדה חובה

אנגלית

תפקוד התלמיד ביחס לרמת הכיתה: * שדה חובה

מאפיינים רגשיים המשפיעים על תפקודו של הילד בכתה:

תפקוד חברתי