1
פרטים אישיים
2
סקר צרכים

* את השאלון ניתן למלא באופן עצמאי או באמצעות אדם אחר / אפוטרופוס.

פרטי האדם עם צרכים מיוחדים:

האם מתקיים קשר עם עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים? * שדה חובה

מהי רמת תפקודך: * שדה חובה

האם מוכר במשרד הרווחה באחד האגפים הבאים: * שדה חובה

במידה והתושב עם צרכים מיוחדים איננו ממלא את השאלון בבקשה מלא פרטים אישיים של ממלא השאלון:

 

האם מעניינת אתכם פעילות * שדה חובה

השאלות הבאות מופנות לבני המשפחה

האם תהיו מעוניינים להשתתף בפעילויות עבור משפחות שבהם ילדים עם צרכים מיוחדים?

האם תהיו מעוניינים להשתתף בקבוצת תמיכה להורים :

במידה ותתגבש מנהיגות הורית האם היית מעוניין\ת לקחת בה חלק:

האם תהיי/ה מעוניין לקבל הדרכת הורים, טיפול, ליווי במיצוי זכויות?

האם תהיו מעוניינים להשתתף בהרצאות בנושא הורות לילדים עם צרכים מיוחדים?

במידה והפעילות תתקיים מחוץ לישוב בו הנכם מתגוררים, האם תוכלו להגיע באופן עצמאי למקום הפעילות?

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

קרן פישר - דלאווי - עו"ס צרכים מיוחדים

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים

מועצה אזורית גזר