מנהלת: אורלי אדרי
מזכירות: הילה דניאל 
כתובת: בית חשמונאי ד.נ. שמשון 99789 
טלפון: 08-8585117
פקס: 08-9255183 
לאתר בית הספר
מפקחת: גלי אלדר
זרם ממלכתי
סמל מוסד: 475061