מנהלת בית הספר: אורלי אדרי
דואר אלקטרוני: orly672@walla.co.il
מזכירות: סיגלית ביתאן
טלפון: 08-8585117
פקס: 08-9255183 
דואר אלקטרוני: atidim16@gmail.com
לאתר בית הספר
מפקחת: גלי אלדר
זרם ממלכתי
סמל מוסד: 475061