סוג השירות שקיבלתם במשכל
סוג השירות שקיבלתם במשכל * שדה חובה
שם המטפלת / המורה
שם המטפלת / המורה * שדה חובה
מספר הטיפולים / השיעורים בהם השתתף הילד
מספר הטיפולים / השיעורים בהם השתתף הילד * שדה חובה
באיזה מידה חל שיפור בהשתתפות ובתפקוד של ילדכם בעקבות ההתערבות הטיפולית/ החינוכית?
באיזה מידה חל שיפור בהשתתפות ובתפקוד של ילדכם בעקבות ההתערבות הטיפולית/ החינוכית? * שדה חובה
באיזה מידה היית/הינך שותף בקביעת מטרות הטיפול/ תכני השיעורים?
באיזה מידה היית/הינך שותף בקביעת מטרות הטיפול/ תכני השיעורים? * שדה חובה
באיזה מידה היה הקשר עם הצוות החינוכי (גננת/ מורה )?
באיזה מידה היה הקשר עם הצוות החינוכי (גננת/ מורה )? * שדה חובה
באיזה מידה קיבלת המלצות והדרכה ליישום ההתערבות בבית?
באיזה מידה קיבלת המלצות והדרכה ליישום ההתערבות בבית? * שדה חובה
באיזה מידה הצלחת ליישם את ההמלצות שקיבלת?
באיזה מידה הצלחת ליישם את ההמלצות שקיבלת? * שדה חובה
באיזה מידה שירותי המזכירות של משכל יעילים עבורכם?
באיזה מידה שירותי המזכירות של משכל יעילים עבורכם? * שדה חובה
באיזה מידה הייתם ממליצים לפנות למשכל לצורך קבלת טיפולים
באיזה מידה הייתם ממליצים לפנות למשכל לצורך קבלת טיפולים * שדה חובה