1
פרטים אישיים
2
סקר צרכים

פרטים אישיים של ממלא השאלון:

פרטי הילד עם צרכים מיוחדים:

מגדר * שדה חובה

האם מתקיים קשר עם עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים? * שדה חובה

מהי רמת התפקוד של הילד: * שדה חובה

האם מוכר במשרד הרווחה באחד האגפים הבאים: * שדה חובה

האם מעניינת אתכם פעילות * שדה חובה

האם תהיו מעוניינים להשתתף בפעילויות עבור משפחות שבהם ילדים עם צרכים מיוחדים?

האם תהיו מעוניינים להשתתף בקבוצת תמיכה להורים :

במידה ותתגבש מנהיגות הורית האם היית מעוניין\ת לקחת בה חלק:

האם תהיי/ה מעוניין לקבל הדרכת הורים, טיפול, ליווי במיצוי זכויות?

האם תהיו מעוניינים להשתתף בהרצאות בנושא הורות לילדים עם צרכים מיוחדים?

במידה והפעילות תתקיים מחוץ לישוב בו הנכם מתגוררים, האם תוכלו להגיע באופן עצמאי למקום הפעילות?