פרטי התלמיד/ה

פרטי מוסד לימודי נוכחי

פרטי ההורים

ידוע לנו כי באם תחליט מועצה אזורית גזר לאשר בקשה זו, המועצה אינה מתחייבת לממן אגרת לימודי חוץ ו/או נסיעות וככל שתחליט שלא לממן רכיבים אלו, לא תהיה לנו כל דרישה או תביעה

במקרה של הורה עצמאי, יש למלא טופס הורה עצמאי - לטופס לחץ כאן

Browser not supported